H s c^ong ty

Screw dt dc s phát trin dy ha hn cho khách hàng, di tác, nh^an viên và nhà cung cp, và cng hin bn th^an d x^ay dng mt th gii c^ong nghip vi s ci tin kh^ong ngng và s phát trin l^au dài ca Sikeluo da trên s mnh "Cùng lái xe, gic m và c m".

Thng Hi Screw nén Co., Ltd. là mt doanh nghip c^ong ngh cao vi quyn s hu trí tu dc lp.Nó chuyên v nghiên cu, sn xut, bán hàng và dch v máy nén khí trc vít. C^ong ty d~a kh^ong hp tác vi Dc trong nhng nam 90 d x^ay dng mt din tích 80.000 mét vu^ong, nhà sn xut chuyên nghip nht ca máy nén khí, gia dình sn phm cho du nh, kh^o du, min phí áp sut thp, k thut, di dng, bin tn nam ch^am v~inh cu và Du máy xe bu'yt dy d ca máy nén khí da. C^ong ty có bn d^ay chuyn lp ráp hin di Máy nhp khu t ch^au ^Au và Hoa K`y và máy ch ca thit b gia c^ong chính xác, s dng nn tng qun l'y ERP d dm bo hot dng ca toàn b d^ay chuyn c^ong nghip và kim soát cht lng phù hp vi h thng qun l'y cht lng ISO9001-2008, sau nhiu nam x^ay dng d~a truy cp vào " Thng hiu ni ting, sn phm có thng hiu, sn phm tit kim nang lng quc gia, hp dng và AAA dáng tin cy, "và nh vy.

Nh~an hiu có th dc dang k'y ti hn 50 quc gia trên th gii, dng thi có chng nhn CE, UL, GOST và TUV CLASS 0, vv Các sn phm dc xut khu sang Ch^au ^Au, M, Ch^au Di Dng, D^ong Nam 'A, Trung D^ong và Ch^au Phi. Và các van phòng ca Ch^au ^Au và Hoa K`y, d thc hin hot dng chin lc ca toàn cu hoá, d~a da ra dc v th thng hiu quc t ca Stouring.

C^au chuyn thành c^ong

Dt dc s phát trin có li cho khách hàng, di tác, nh^an viên và nhà cung cp

Xem thêm>>